Sammendrag: Unge i praksis

Hent sammendrag på PDF

UU DANMARK ønsker med ’Unge i praksis’ at bidrage til:

– At alle unge kan træffe et oplyst uddannelsesvalg, der matcher deres evner og interesser.

– At flere dygtige og motiverede unge søger og gennemfører en erhvervsuddannelse.

– At samfundets behov for kvalificeret arbejdskraft og øgede kompetencekrav imødekommes.

’Unge i praksis’ skal udvikle nye kollektive metoder, som giver gruppen af uddannelsesmotiverede unge adgang til vejledning, som bedre kan understøtte, at de træffer et oplyst uddannelsesvalg, der matcher deres evner og interesser. Således imødekommer ’Unge i praksis’ et behov for en tidligere og mere sammenhængende vejledningsindsat, der i højere grad breder viften af tilbud ud for unge på et tidspunkt, hvor de stadig er meget nysgerrige og ikke låste i deres opfattelse af uddannelser.

Fakta

  • Unge i praksis er et sammenhængende vejledningsforløb, der består af kollektiv vejledning i klasserne og informationsmøder for forældre, to dages brobygning på en erhvervsskole, tre dages erhvervspraktik i en virksomhed og opfølgning på forløbet med vejleder.
  • Under forløbet er de unge på ’rejse ud i arbejdsliv’, hvor de skal lære om brancher, arbejdskultur og udvide deres kendskab til forskellige jobs.
  • Målgruppen er elever i 7. klasse i Allerød, Furesø, Slagelse, Roskilde, Fredericia, Odder og Skanderborg kommuner

Sammenhængende vejledningsforløb

Projektets innovative styrke ligger i, at der skabes bedre sammenhæng mellem en række vejledningsaktiviteter, der i sig selv er gode, men hvis fulde potentiale i dag ikke udnyttes, fordi de ofte foregår løsrevet og uden opfølgende aktiviteter.

Erhvervspraktik og Uddannelse og Job

Gennem etablering af tætte samarbejdsrelationer mellem lokale virksomheder og uddannelsesvejledningen bidrager projektet til udvikling af erhvervspraktikordningerne, så der både etableres erhvervspraktikpladser og indhold i praktikken, der udvider de unges perspektiver.

Forløbet  bidrager ligeledes til undervisningen i faget ”Uddannelse og Job”, da strukturen skaber en tydelig ramme omkring samarbejdet mellem skole/udskolingsledelse/kontaktlærer og uddannelsesvejlederen og via brobygning og erhvervspraktik tilsættes elementer af åben skole ud mod verden og giver eleverne en ny fortælling om arbejdslivet.

Status:
i gang

Bevilling:
5.100.600 DKK

Kontakt:
EUK@kl.dk

Projektperiode:
september 2018 til september 2021


Med støtte fra