Projektpartnere

“Unge i praksis” udvikles og gennemføres i et samarbejde mellem UU DANMARK, 5 UU centre/kommuner,
samt brancheforeninger som Danske Maritime, Dansk Byggeri, Plastindustrien, World Careers og Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier.

UU DANMARK varetager projektansvaret og leverer den overordnede projektledelse.

1. januar 2020 overgik UU DANMARK til at være en selvstændig juridisk enhed i Kommunernes Landsforening (KL): ”Enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne” (EUK). Læs mere her.