Opstartsmøde i partnerskabet (internt)

Projekt kick off med Danske Maritime, Dansk Byggeri, Plastindustrien og Danske Erhversskoler og -Gymnasier

Dagsorden:

* Velkomst
* Plan for opstart af projekt, herunder drøftelse af tids- og aktivitetsplan
* Input til risikovurdering
* Drøftelse af kommunikationsstrategi
* Mødekadence
* Evt.


Med støtte fra