Møde med UU-vejledere og klasselærer 7b Kratbjergskolen afd. Engholm

Dato: Fredag d. 10. maj 13:00 – 14:15

Sted: Kratbjergskolen, afd. Engholm Rådhusvej 5, 3450 Lillerød, Danmark, UU-vejlederkontor

Dagsorden:

Deltagere: UU-vejlederne Bibi Secher, Lene With, 7b’s klasselærer Marianne Telling

Fælles gennemgang af forløbsoversigten – det fremgår af forløbsoversigten, hvor materialerne hører hjemme i forløbet.

  1. Drøftelse af udarbejdede materialer
  • Tipssedlen – udkastet drøftes på vores møde, brancheorganisationerne har kommenteret (lidt sparsomt, men ok); UU Danmark skal have tipssedlen senest 10 dage inden forældrearrangementet for at lægge den ind i en teknisk løsning til brug på mobilen
  • Det gode arbejdsliv, interviewguide og flowdiagram – materialer, som eleverne skal arbejde med under erhvervspraktikken, når de ikke udfører praktiske opgaver;
  • Dansk Maritime – Katrine Jensen har udarbejdet en opskrift, som virksomhederne kan bruge som rettesnor
  1. Fordeling af elever på praktikpladser – se oversigten Elevfordeling – hvordan fordeles eleverne bedst på praktikpladserne og dermed også i borbygningsforløb.
  2. Næste skridt aftales, herunder sammenhæng mellem tipssedlen og slides til forældreaftenen
  3. Evt.

 


Nyheder

14-01-2021

Unge i praksis forlænges til udgangen af 2022

Corona-nedlukningen i 2020 bevirkede, at forløb for 838 unge måtte aflyses, men 7. klasserne i de fem deltagende kommuner kommer ikke til at gå glip af at opleve det faglærte arbejdsliv på egen krop. Nordea-fonden har op til jul godkend,t at Unge i praksis kan fortsætte til udgangen af 2022.18-08-2020

339 unge lokale skal prøve fag på egen krop

Fokus på uddannelse og ikke mindst fokus på erhvervsuddannelser er i top for tiden. Og nu får 339 ottendeklasseelever fra syv folkeskoler i Slagelse Kommune en særlig chance for nærmest at føle fagligheden i praksis.