Møde med UU-vejledere og klasselærer 7b Kratbjergskolen afd. Engholm

Dato: Fredag d. 10. maj 13:00 – 14:15

Sted: Kratbjergskolen, afd. Engholm Rådhusvej 5, 3450 Lillerød, Danmark, UU-vejlederkontor

Dagsorden:

Deltagere: UU-vejlederne Bibi Secher, Lene With, 7b’s klasselærer Marianne Telling

Fælles gennemgang af forløbsoversigten – det fremgår af forløbsoversigten, hvor materialerne hører hjemme i forløbet.

  1. Drøftelse af udarbejdede materialer
  • Tipssedlen – udkastet drøftes på vores møde, brancheorganisationerne har kommenteret (lidt sparsomt, men ok); UU Danmark skal have tipssedlen senest 10 dage inden forældrearrangementet for at lægge den ind i en teknisk løsning til brug på mobilen
  • Det gode arbejdsliv, interviewguide og flowdiagram – materialer, som eleverne skal arbejde med under erhvervspraktikken, når de ikke udfører praktiske opgaver;
  • Dansk Maritime – Katrine Jensen har udarbejdet en opskrift, som virksomhederne kan bruge som rettesnor
  1. Fordeling af elever på praktikpladser – se oversigten Elevfordeling – hvordan fordeles eleverne bedst på praktikpladserne og dermed også i borbygningsforløb.
  2. Næste skridt aftales, herunder sammenhæng mellem tipssedlen og slides til forældreaftenen
  3. Evt.

 


Nyheder

09-06-2021

7. årgang på Trekroner Skole mødte arbejdsmarkedet

Uge 20 og 21 var en anderledes uge for eleverne på 7. årgang på Trekroner skole. De deltog nemlig i projektet Unge i praksis. Unge i Praksis består af tre dele: Introduktion ved Uddannelsesvejledningen i Roskilde, brobygning til erhvervsuddannelserne og to dage i lokal virksomhedspraktik.


20-04-2021

Da Matilde mødte kokke- og tjenerskolen

Forventningerne var ikke høje, da Matilde fra Vemmelev skole mellem Slagelse og Korsør i september 2020 fik at vide, at hun i fem dage skulle på en rejse ud i arbejdslivet på den lokale Kokke- og tjenerskole ZBC. Matilde var skeptisk. Hun havde ønsket at komme i praktik i en børnehave. Men så fik hun sig en overraskelse.


10-03-2021

Rambøll-undersøgelse bekræfter erfaringer fra Unge i praksis

En undersøgelse som Rambøll har lavet for Byggeriets Uddannelser viser, at en rigtig og virkelighedsnær fornemmelse af, hvad en uddannelse kan føre til, er afgørende for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.


Læs flere nyheder