Møde med UU-vejledere og klasselærer 7b Kratbjergskolen afd. Engholm

Dato: Fredag d. 10. maj 13:00 – 14:15

Sted: Kratbjergskolen, afd. Engholm Rådhusvej 5, 3450 Lillerød, Danmark, UU-vejlederkontor

Dagsorden:

Deltagere: UU-vejlederne Bibi Secher, Lene With, 7b’s klasselærer Marianne Telling

Fælles gennemgang af forløbsoversigten – det fremgår af forløbsoversigten, hvor materialerne hører hjemme i forløbet.

  1. Drøftelse af udarbejdede materialer
  • Tipssedlen – udkastet drøftes på vores møde, brancheorganisationerne har kommenteret (lidt sparsomt, men ok); UU Danmark skal have tipssedlen senest 10 dage inden forældrearrangementet for at lægge den ind i en teknisk løsning til brug på mobilen
  • Det gode arbejdsliv, interviewguide og flowdiagram – materialer, som eleverne skal arbejde med under erhvervspraktikken, når de ikke udfører praktiske opgaver;
  • Dansk Maritime – Katrine Jensen har udarbejdet en opskrift, som virksomhederne kan bruge som rettesnor
  1. Fordeling af elever på praktikpladser – se oversigten Elevfordeling – hvordan fordeles eleverne bedst på praktikpladserne og dermed også i borbygningsforløb.
  2. Næste skridt aftales, herunder sammenhæng mellem tipssedlen og slides til forældreaftenen
  3. Evt.

 


Nyheder


18-08-2020
339 unge lokale skal prøve fag på egen krop

Fokus på uddannelse og ikke mindst fokus på erhvervsuddannelser er i top for tiden. Og nu får 339 ottendeklasseelever fra syv folkeskoler i Slagelse Kommune en særlig chance for nærmest at føle fagligheden i praksis.


18-06-2020
Sammenhængende vejledningsforløb rykker

De foreløbige resultater fra "Unge i praksis" viser, at sammenhængende vejledningsforløb med indbygget brobygning og erhvervspraktik rykker på de unges og forældres opfattelse af erhvervsuddannelser.