Kort om Unge i praksis

1. januar 2020 overgik UU DANMARK til at være en selvstændig juridisk enhed i Kommunernes Landsforening (KL): ”Enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne” (EUK). Læs mere her.

De unge skal opleve sammenhængen mellem uddannelse og arbejdsliv og øve sig i at relatere oplevelsen til egne kompetencer og fremtidsønsker

EUK ønsker med ’Unge i praksis’ at bidrage til:

– At alle unge understøttes i at træffe et oplyst uddannelsesvalg, på baggrund af et bredt kendskab til mulige valg og indsigt i egne evner og interesser.

– At flere dygtige og motiverede unge søger og gennemfører en erhvervsuddannelse.

– At samfundets behov for kvalificeret arbejdskraft og øgede kompetencekrav imødekommes.

’Unge i praksis’ imødekommer et behov for en tidligere og mere sammenhængende vejledningsindsat, der i højere grad breder viften af tilbud ud for unge på et tidspunkt, hvor de stadig er meget nysgerrige og ikke låste i deres opfattelse af uddannelser.

Hent projektbeskrivelsen her

Fakta

5 bærende elementer

Unge i praksis udvikler sammenhængende vejledningsforløb, der består af:

En rejse ud i arbejdsliv

Under forløbet er de unge på ’rejse ud i arbejdsliv’, hvor de skal lære om brancher, arbejdskultur m.m. og prøve sig selv af i en anderledes kontekst uden for klasselokalet.

Hvem er med?

Målgruppen er elever i 7. klasse i Allerød, Furesø, Slagelse, Roskilde, Fredericia, Odder og Skanderborg kommuner.

Oplevelser – sammenhæng – refleksion

Oplevelser

Oplevelser i praksis skal give de unge indsigt i uddannelses- og arbejdsliv. Oplevelser muliggør flerdimensionel læring. De unge ser, hører, lugter, mærker på en gang både et fag og dem selv, i en anderledes kontekst end de er vant til.

Oplevelser hjælper hukommelsen på vej, hvem husker ikke, deres egen praktik, da de gik i skole?

Oplevelser kan ikke stå alene. Oplevelserne er en del af undervisningen i faget Uddannelse og job og det er vigtigt at de ikke blot arkiveres i skuffen med andre oplevelser uden tydelig sammenhæng. Uddannelsesvejledere er med til at understrege og tydeliggøre sammenhængen mellem oplevelserne i fx brobygning og praktik, så de kommer til at indgå i en meningsfuld kontekst og kan bruges i de unges individuelle refleksioner om uddannelse og job.

Sammenhængende vejledningsforløb

Projektets innovative styrke ligger i, at der skabes bedre sammenhæng mellem en række vejledningsaktiviteter, der i sig selv er gode, men hvis potentiale ikke udnyttes, hvis de foregår løsrevet og uden opfølgende aktiviteter.

Refleksion

Vi kan ikke antage, at de unge af sig selv bringer læring og erfaringer fra en oplevelse med over i en anden kontekst. Det kræver øvelse, og det er en af de ting vi træner i Unge i praksis.

Ift. brobygning og praktik handler ikke kun om at beskrive, hvad der foregik under oplevelsen. Det handler også om at være opmærksom på sig selv i en anden kontekst og om at bringe refleksionerne om det med over i en individuel karrierelæringsproces.

Udvikling af Uddannelse og Job lokalt

Gennem etablering af tætte samarbejdsrelationer mellem lokale virksomheder og uddannelsesvejledningen bidrager projektet til udvikling af lokale erhvervspraktikordninger, der giver de unge en ny fortælling om arbejdslivet.

Forløbet bidrager til undervisningen i faget ”Uddannelse og Job”. Der skabes i kraft af strukturen en tydelig ramme omkring samarbejdet mellem skolen og uddannelsesvejlederen, og via brobygning og erhvervspraktik tilsættes elementer af åben skole.

Hent sammendrag på PDF

Status:
i gang

Bevilling:
5.100.600 DKK

Kontakt:
EUK@kl.dk

Projektperiode:
september 2018 til december 2022