Inspirationsseminer om projektforankring – Nordea-fonden

Tid: 14. marts 2019 09:30 – 16:00

Sted: Kosmopol, KBH

Dagsorden:

Inspiration til at skabe blivende værdi 

Hvad skal der ske med projektet, når fondsstøtten ophører? Hvilke former for forankring findes – og hvordan kan man skabe blivende værdi? Og skal alle projekter nødvendigvis forankres?

De spørgsmål og mange andre bliver omdrejningspunktet på inspirationsseminaret.

Forankring handler om at skabe ejerskab og sikre indsatsens efterliv efter projektperioden. Det kan tage mange former – fx forankring af viden, idéer, erfaringer, læring, praksis, metoder, aktiviteter – og der findes ikke én model, der passer til alle. Fælles for arbejdet med at skabe blivende værdi i sit projekt er dog, at det er noget, der skal arbejdes med og sikres i selve projektperioden.

Seminaret vil derfor i høj grad handle om at få ny viden om forankringsformer, få inspiration til arbejdet i eget projekt samt at erfaringsudveksle på tværs af projekter. Forvent ikke at gå hjem fra seminaret med løsningen på at sikre jeres projekts efterliv, men deltag for at blive inspireret og for at inspirere andre.


Nyheder

10-03-2021

Rambøll-undersøgelse bekræfter erfaringer fra Unge i praksis

En undersøgelse som Rambøll har lavet for Byggeriets Uddannelser viser, at en rigtig og virkelighedsnær fornemmelse af, hvad en uddannelse kan føre til, er afgørende for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.


14-01-2021

Unge i praksis forlænges til udgangen af 2022

Corona-nedlukningen i 2020 bevirkede, at forløb for 838 unge måtte aflyses, men 7. klasserne i de fem deltagende kommuner kommer ikke til at gå glip af at opleve det faglærte arbejdsliv på egen krop.