Inspirationsseminer om projektforankring – Nordea-fonden

Tid: 14. marts 2019 09:30 – 16:00

Sted: Kosmopol, KBH

Dagsorden:

Inspiration til at skabe blivende værdi 

Hvad skal der ske med projektet, når fondsstøtten ophører? Hvilke former for forankring findes – og hvordan kan man skabe blivende værdi? Og skal alle projekter nødvendigvis forankres?

De spørgsmål og mange andre bliver omdrejningspunktet på inspirationsseminaret.

Forankring handler om at skabe ejerskab og sikre indsatsens efterliv efter projektperioden. Det kan tage mange former – fx forankring af viden, idéer, erfaringer, læring, praksis, metoder, aktiviteter – og der findes ikke én model, der passer til alle. Fælles for arbejdet med at skabe blivende værdi i sit projekt er dog, at det er noget, der skal arbejdes med og sikres i selve projektperioden.

Seminaret vil derfor i høj grad handle om at få ny viden om forankringsformer, få inspiration til arbejdet i eget projekt samt at erfaringsudveksle på tværs af projekter. Forvent ikke at gå hjem fra seminaret med løsningen på at sikre jeres projekts efterliv, men deltag for at blive inspireret og for at inspirere andre.


Med støtte fra