Hvorfor blive praktikvært?

Praktikværter er med til at åbne de unges øjne

”Det har været en kæmpeøjenåbner for os alle fire. Jeg er meget glad for at have været her (red. Widex), og det er noget, som jeg mener at alle unge burde have mulighed for,” siger Alfred.

Som praktikvært er du med til at åbne de unges øjne ved at give dem indsigt i din specifikke branche og faglighed, som ellers er lukket land. Du er dog samtidig med til at give de unge en mere overordnet indsigt i arbejdsliv generelt og give dem mulighed for at se sig selv i en ny kontekst, hvor de måske endda opdager egenskaber hos dem selv, som de ikke vidste de havde.
Unge i praksis er et projekt for unge i 7. klasse. Formålet er at vise dem eksempler på arbejdsliv og herved åbne deres øjne og gøre dem nysgerrige.

Artikel om praktik i Widex https://ungeipraksis.dk/tre-dage-paa-widex-er-en-oejenaabner-for-sarah-jonathan-johanna-og-alfred/

Hvad får praktikværten ud af forløbet?

Sæt din branche på de unges landkort

Praktikværter er med til at udvide de unges mulighedshorisont ift. den branche de repræsenterer.

Måske har praktikken kun involveret 2 unge direkte, men de fremlægger deres oplevelse for deres kammerater efter praktikken og deler deres erfaringer.

Som praktikvært er man velkommen til at tage imod praktikanter flere gange, hvilket er anbefalelsesværdigt, da oplevelsen varierer fra gang til gang.

Friskt pust til arbejdspladsen

Praktikforløbet kan også være et friskt pust for praktikværten, der får friske øjne og kræfter ind på arbejdspladsen.

Og ligesom de unge får mulighed for at opleve sig selv i en ny kontekst ifm. en praktik, får medarbejdere på en arbejdsplads mulighed for selvsamme, når de i forbindelse med en praktik bliver repræsentanter for en arbejdskultur og formidlere af en specifik faglighed.

Styrk relationen til lokalsamfundet

Praktikværter får også mulighed for at blive mere synlige lokalt og pleje relationen til det lokale samfund.

Praktikværter i Unge i praksis er en del af et større lokalt samarbejde

Praktikforløbene i Unge i praksis er en del af et større sammenhængende forløb om arbejdsliv, hvor de unge sendes på en rejse fra det trygge klasselokale til erhvervsskolen og videre ud i praktik.

Uddannelsesvejledningen er tovholdere på projektet, men succesfulde praktikoplevelser kræver samarbejde mellem både grundskole, erhvervsskolen og praktikværterne