Hvordan?

Forældre kender deres børn bedst og kan bidrage til, at de får en god oplevelse

Uddannelsesvejledere har tilrettelagt et forløb, hvor de unge, inden de sendes ud på en ungdomsuddannelse og i en virksomhed, forberedes på hvad der venter og på at være nysgerrige. Alle de praktiske rammer har vejlederen styr på.

Forældre kan dog se, om deres barn er trygt og klar på den anderledes oplevelse, der venter.

Måske er alt i skønneste orden, måske er dit barn nervøs over at skulle af sted, måske skal rejseplanen tjekkes en ekstra gang, måske skal der stilles et uddybende spørgsmål til uddannelsesvejlederen eller måske er der behov for at dele en anekdote fra dengang du selv var i praktik? Det er typisk en oplevelse man husker i lang tid.

Formålet med Unge i praksis er, at de unge får konkrete oplevelser med uddannelse og job og øver sig på at være nysgerrige og reflektere over deres oplevelser.

Understøt nysgerrighed, hvis lejligheden byder sig

Enhver teenageforælder kan sikkert bekræfte, at det ikke altid er lige let at komme til at indgå i en åben og nysgerrig dialog med deres teenager.

Hvis din teenager er til at få i tale, kan du hjælpe dit barn med at reflektere over oplevelsen ved at selv at være åben og nysgerrig.

Det er faktisk svært for mange unge at sætte ord på, hvad de har oplevet, uden at ryge direkte til en konklusion, fx det var godt eller det var skidt, og når man når til konklusionen, risikerer samtalen og refleksionen at stoppe.

Vurderingen af om oplevelsen er ’dårlig’ eller ’god’, er i denne sammenhæng mindre vigtig. Det de unge skal træne, er at sætte ord på oplevelsen og at koble sig selv til den på en undersøgende måde. Det tager tid at lære, og vi ved, at det er godt at træne, mens man endnu ikke behøver at bekymre sig om at skulle vælge uddannelse.

Hvis en ung siger, ”det var kedeligt”, ”mærkeligt”, ”ikke noget for mig” er det mindst lige så interessant at være nysgerrig på, som hvis de siger, ”det var fedt”, ”spændende” eller ”lige mig”.

For hvad var det egentlig der var ”kedeligt” eller ”fedt”?

  • Var det de opgaver de lavede i virksomheden fx kedelige, fordi de ikke var blevet forstået eller var de fede, fordi der var mulighed for at arbejde kreativt?
  • Var det tempoet, der blev arbejdet i?
  • Var det for meget gruppearbejde – eller lige tilpas?
  • Eller var der måske foregået noget helt andet den dag, der gjorde hele dagen kedelig eller fed?

Find mere inspiration

Du har mulighed for at finde mere information, gode råd og strategier til forældre, der åbent vil tale uddannelse med deres børn i Samtaler om uddannelse.: