HVORDAN?

Vi mener, at forældre og andre nære voksne spiller en vigtig rolle, når unge skal lære at være nysgerrige – uanset hvad de selv og deres kammerater tænker.

Forældre og andre voksne kan støtte de unge i at lære, ved at indgå i en nysgerrig og åben dialog om uddannelse og arbejdsliv med den unge.

Det lyder måske simpelt, men det er faktisk svært for mange unge at tale om deres oplevelser, skabe sammenhæng mellem de ting de oplever eller for eksempel sætte ord på, hvad de tænker om en oplevelse. Det skal trænes.

Det er vigtigt at understrege, at det ikke bare gælder om at være ukritisk og synes alt er godt. Hvis en ung siger, ”det var kedeligt”, ”mærkeligt”, ”ikke noget for mig” er det mindst lige så interessant at være nysgerrig på, som hvis de siger, ”det var fedt”, ”spændende” eller ”lige mig”.

For hvad var det egentlig der var ”kedeligt” eller ”fedt”?

  • Var det de opgaver de lavede der fx var kedelige, fordi de ikke var blevet forstået eller var det fede fordi der var mulighed for at arbejde kreativt?
  • Var det tempoet, der blev arbejdet i?
  • Var det for meget gruppearbejde – eller lige tilpas?
  • Eller var der måske foregået noget helt andet den dag, der gjorde hele dagen kedelig eller fed?
  • Og hvad laver de i det hele taget på den arbejdsplads dit barn har besøgt?

Øvelsen er at stille spørgsmål, der inviterer dit barn til at forklare og selv sætte ord på oplevelsen og ellers primært at lytte. Vurderingen af oplevelsen, om den er ’kedelig’ eller ’fed’, er i denne sammenhæng mindre relevant. Det der skal trænes med dit barn, er at tale om uddannelses- og arbejdsliv og at se på oplevelsen ud fra forskellige perspektiver.

Det kan være en svær øvelse for voksne at holde sig til nysgerrige og stille åbne spørgsmål og ligeledes ’bare’ at lytte. Du har mulighed for at finde mere information, gode råd og strategier på:

www.ditbarnsfremtid.dk.

Tilbage til forældreside

 


Med støtte fra