Hvem får vi i praktik?

Praktikanterne

  • er i gang med at lære om uddannelses- og arbejdsliv generelt. Enkelte oplever under praktikken at blive delvist brancheafklarede, men hovedformålet med praktikken i denne sammenhæng er, at udvide de unges mulighedshorisont ift. potentielle uddannelser og job
  • kommer enten klassevis eller i mindre grupper, typisk 2 – 4 unge ad gangen (dette aftales med tovholder inden praktikken). Grupperne sammensættes af klassens lærere
  • forberedes i skolen på at være nysgerrige og opføre sig respektfuldt under praktikken. Formålet med praktikken er at lære, og de unge kan have behov for hjælp til at afkode almene samt uskrevne regler på arbejdspladsen
  • forberedes i skolen på at løse medbragte opgaver under praktikken
  • er forsikret via Statens Erstatningsordning

Læs evt. mere om erhvervspraktik i folkeskolen på https://www.uvm.dk/vejledning-og-stoettemuligheder/vejledning/ungdomsuddannelse/erhvervspraktik-i-folkeskolen