Hvad?

Oplevelser og aktiviteter

De unge kommer igennem en række oplevelser og aktiviteter, der skal udvide deres forståelse af, hvordan uddannelse kan hænge sammen med arbejdsliv og eventuelt det omgivende samfund. Aktiviteter og oplevelser tones efter den lokale kontekst, men består grundlæggende af 5 hovedelementer:

Forældre arrangement

Information til forældre og unge om Unge i praksis, samt udfordring: Er det fx muligt at gøre forældre klogere?

Kollektiv vejledning: Introduktion

Fælles overvejelser og øvelser i klassen om arbejdsliv, uddannelse og hvordan det hele hænger sammen?

Besøg på en erhvervs-uddannelse

Klassen udbygger deres viden om uddannelse og arbejdsliv med oplevelser på en ungdoms-uddannelse

 

Mini-praktik

Klassen kommer gruppevis i minipraktik. Læring om arbejdsliv på en lokal arbejdsplads

Kollektiv vejledning: Opfølgning

Fælles overvejelser og øvelser i klassen om arbejdsliv, uddannelse og hvordan det hele hænger sammen?

 

Samarbejde om forløbet

Forløbet er udviklet af den lokale uddannelsesvejledning, i samarbejde med lokale ungdomsuddannelser og virksomheder, og gennemføres i tæt samarbejde med elevernes lærere i grundskolen. Dit barn følges således tæt af voksne, der kender ham/hende og de lokale forhold. Lokale praktikværter åbner dørene for, at de unge kan få et unikt indblik i en virkelig arbejdsdag og i en kort periode ’stå på egne ben’. Sammenlagt varer forløbet godt en uge, dog med mindre variationer lokalt. Dette giver mulighed for at gå i dybden med emnet uddannelse og job og for at give de unge en masse praktiske erfaringer og oplevelser med at lære i praksis.