Hvad er min opgave som praktikvært?

Gode råd, når du skal tage imod praktikanter

Tag imod de(n) unge som en ny kollega:

Få praktikanterne til at føle sig velkommen, ved fx:

  • at en kontaktperson står klar til at modtage praktikanten første dag
  • at alle medarbejdere ved at praktikanten kommer, så også de kan tage godt imod den unge
  • at orientere den unge om mødetid, -sted, samt anden praktisk information såsom behov for praktisk tøj, madpakke osv. inden praktikken
  • at lægge et program for praktikdagene, der indeholder praktiske opgaver (se Inspiration til hvad praktikken kan indeholde herunder)
  • at behandle den unge med kollegial respekt. Vis interesse for den unge. Forvent det bedste og hjælp med at afkode arbejdspladsens omgangsformer m.m., hvor der er behov for det
Husk praktikværter er dobbeltagenter:

Som praktikvært repræsenterer du både en branche og arbejdsliv generelt.

Husk at den unge måske for allerførste gang befinder sig på en arbejdsplads.
Alt er som udgangspunkt nyt for den unge, der endnu ikke kender til arbejdskulturer, -miljø, brancher, fagsprog, hvad det vil sige at være en god kollega eller hvad det vil sige at have arbejdsglæde.

Så hvad er vigtigt at vide om jer specifikt og om arbejdsliv generelt?

Giv den unge personlig feedback på praktikforløbet:

Sæt tid af i slutningen af praktikken til et møde, hvor de unge får feedback på praktikforløbet.

Læg gerne mærke til de små succeser og være konkret.
Påpeg fx på hvordan en opgave er blevet løst, hvordan udviklingen har været i løbet af hele praktikken, hvordan en specifik situation er blevet tacklet, den unges indstilling osv.

Vær nysgerrig på input fra praktikanten

Giv plads til nysgerrighed og lad den gå begge veje.
Gensidig nysgerrighed gavner relationen og kan medvirke til at gøre praktikken til en god og lærerig oplevelse for både praktikant og praktikvært.

Hele formålet med praktikken er dybest set at stimulere de unges nysgerrighed på arbejdslivets muligheder og sammenhænge, men spørgsmål og input fra praktikanten kan potentielt også skabe ny indsigt den anden vej. Prøv fx at anskue praktikanten som repræsentant for et nyt syn på arbejdspladsen.