Forældreevaluering

Kære forælder

Dit barn har sammen med sin 7. klasse i den sidste tid deltaget i aktiviteter omkring erhvervsuddannelser og virksomheder og talt om det i klassen sammen med en UU-vejleder. Måske har I også talt om oplevelserne der hjemme.

Målet med forløbet er, at eleverne …

  • kommer til at tænke over/får større indsigt i, at der findes mange forskellige uddannelser og jobs
  • stifter bekendtskab med en erhvervsuddannelse og et eller flere job
  • får en begyndende indsigt i sammenhænge mellem uddannelse og job
  • kommer til at tænke over de erfaringer, de har gjort sig igennem forløbet

Som nævnt stifter eleverne i dette forløb bekendtskab med erhvervsuddannelserne. I 8., 9. og evt. 10. klasse vil eleverne få indsigt i andre typer af uddannelser.

Vi vil gerne høre, hvad du mener dit barn har fået ud af dette forløb. Vi håber, du vil svare på nedenstående spørgsmål. Der er 7 spørgsmål.

Dit svar er anonymt.

Ordforklaring

Erhvervsuddannelse: En praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder i praktik.

Branche: Virksomhederne på arbejdsmarkedet samler sig i grupper eller erhvervsgrene, som fremstiller, forarbejder eller handler med samme type af varer eller tjenesteydelser, fx byggebranchen, landbruget eller jern- og metalindustrien. Sådanne grupperinger kaldes brancher.

Minipraktik: Besøg på en virksomhed/arbejdsplads, hvor du ser eller deltager i visse arbejdsopgaver og får indsigt i dagligdagen.