For virksomheder

At opleve hverdagen på en arbejdsplads er afgørende for, at unge kan få øjnene op for erhvervsuddannelser som en attraktiv karrierevej

Tak for lån af jeres praktikpiger. Det har været en fornøjelse at have dem. De har været velopdragne og fornuftige – jeg tror, det har været en oplevelse for dem. På tre dage skiftede ordet skurvogn fra at være lettere skræmmende til at blive den trygge base på byggepladsen.
Min anbefaling til virksomhederne er at tage to praktikanter i stedet for en enkelt. Så har de hinanden at støtte sig til, og det betyder faktisk mindre arbejde for virksomheden. ”

mvh. Ole, Skou Gruppen, arbejdssted Nyt Hospital Nordsjælland

Som virksomhed kan I bidrage ved at modtage unge, enkeltvis eller i små grupper, i 3 dages erhvervspraktik. I bestemmer selv, hvor mange I kan modtage.

Se folder til kommende praktiværter.

Udfyld interessetilkendegivelse

I planlægger tidspunktet for jeres deltagelse sammen med den kommunale tovholder på projektet. For at gøre det nemt for jer, vil I desuden modtage en drejebog med forslag til indhold i praktikken. Drejebogen er udarbejdet i samarbejde med relevante brancheorganisationer.

Her er et eksempel på indhold i 3 dages praktik:

I forpligter jer kun for et år ad gangen, selvom vi håber, at I vil deltage i alle tre år som projektet løber.

Udover de tre dages praktik pr elev/gruppe, så skal I regne med 2-3 timer til koordinering og evaluering.

Sådan kommer I med

Send en interessetilkendegivelse ved at udfyld formularen

Udfyld interessetilkendegivelse

Når vi har modtaget jeres interessetilkendegivelse, vil vi kontakte jer for at aftale det videre forløb nærmere.

Baggrund for projektet

Dygtige, uddannelsesmotiverede unge er mest i tvivl om uddannelsesvalg. Bakket op af deres forældre vælger mange ureflekteret gymnasiet, fordi de og deres forældre tror, det er det sikreste valg. Derfor skal de have mulighed for at se, høre og mærke et fag og det faglærte arbejdsliv inden uddannelsesvalget er truffet, så de kan relatere det til eget liv og egne fremtidsønsker.

Denne gruppe af unge har ikke i samme omfang som tidligere adgang til erhvervspraktik, brobygning og individuel vejledning, trods undersøgelser der viser, at disse aktiviteter har størst betydning for uddannelsesvalget.

UU DANMARK ønsker i tæt samarbejde med brancheorganisationer, virksomheder og erhvervsuddannelser over 3 år at give dygtige, uddannelsesmotiverede unge i 7. klasse et tilbud om et sammenhængende vejledningsforløb med indbygget brobygning på en erhvervsuddannelse og erhvervspraktik i en virksomhed.

Projektet gennemføres som fem lokale projekter i Odder-Skanderborg, Fredericia-Middelfart, Slagelse, Roskilde og Allerød. De første forløb gennemføres i juni 2019.

Mere info:

Læs mere om projektet her.

Har I spørgsmål til projektet, kontakt projektleder Mahtab Beigi, MAES@kl.dk , mobil: 30 12 28 08.


Status:
i gang

Bevilling:
5.100.600 DKK

Kontakt:
EUK@kl.dk

Projektperiode:
september 2018 til december 2022