Elevevaluering

Kære elev

Du og din klasse har i den sidste tid haft aktiviteter omkring erhvervsuddannelser og virksomheder og talt om det i jeres klasse sammen med en UU-vejleder. Nu vil vi gerne høre, hvad du har oplevet.

Dine svar er med til at gøre et lignende forløb bedre for de næste elever i 7. klasse.

Dit svar er anonymt. Din lærer og de andre i skolen kan IKKE læse dine svar.

Ordforklaring

Erhvervsuddannelse: En praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder i praktik.

Branche: Virksomhederne på arbejdsmarkedet samler sig i grupper eller erhvervsgrene, som fremstiller, forarbejder eller handler med samme type af varer eller tjenesteydelser, fx byggebranchen, landbruget eller jern- og metalindustrien. Sådanne grupperinger kaldes brancher.

Minipraktik: Besøg på en virksomhed/arbejdsplads, hvor du ser eller deltager i visse arbejdsopgaver og får indsigt i dagligdagen.