Hvem får vi i praktik?

Praktikanterne

  • er i gang med at lære om uddannelses- og arbejdsliv generelt. Enkelte oplever under praktikken at blive delvist brancheafklarede, men hovedformålet med praktikken i denne sammenhæng er, at udvide de unges mulighedshorisont ift. potentielle uddannelser og job
  • kommer enten klassevis eller i mindre grupper, typisk 2 – 4 unge ad gangen (dette aftales med tovholder inden praktikken). Grupperne sammensættes af klassens lærere
  • forberedes i skolen på at være nysgerrige og opføre sig respektfuldt under praktikken. Formålet med praktikken er at lære, og de unge kan have behov for hjælp til at afkode almene samt uskrevne regler på arbejdspladsen
  • forberedes i skolen på at løse medbragte opgaver under praktikken
  • er forsikret via Statens Erstatningsordning

Læs evt. mere om erhvervspraktik i folkeskolen på https://www.uvm.dk/vejledning-og-stoettemuligheder/vejledning/ungdomsuddannelse/erhvervspraktik-i-folkeskolen


Nyheder

27-06-2022

Unge i praksis på U/Nord

Film: Unge i praksis Allerød på U/Nord. Hør de unge og deres underviser fortælle om oplevelsen, muligheder og færdigheder, der måske ikke altid værdsættes i skolen.03-04-2022

Presse: Et interessant voksenjob

Ser man bare på de sidste ti år, har Allerød ikke været i nærheden af at kunne leve op til den målsætning: Det er bare notorisk svært at få Allerøds ungdom til at vælge en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.


Læs flere nyheder


Hvorfor blive praktikvært?

Praktikværter er med til at åbne de unges øjne

”Det har været en kæmpeøjenåbner for os alle fire. Jeg er meget glad for at have været her (red. Widex), og det er noget, som jeg mener at alle unge burde have mulighed for,” siger Alfred.

Som praktikvært er du med til at åbne de unges øjne ved at give dem indsigt i din specifikke branche og faglighed, som ellers er lukket land. Du er dog samtidig med til at give de unge en mere overordnet indsigt i arbejdsliv generelt og give dem mulighed for at se sig selv i en ny kontekst, hvor de måske endda opdager egenskaber hos dem selv, som de ikke vidste de havde.
Unge i praksis er et projekt for unge i 7. klasse. Formålet er at vise dem eksempler på arbejdsliv og herved åbne deres øjne og gøre dem nysgerrige.

Artikel om praktik i Widex https://ungeipraksis.dk/tre-dage-paa-widex-er-en-oejenaabner-for-sarah-jonathan-johanna-og-alfred/

Hvad får praktikværten ud af forløbet?

Sæt din branche på de unges landkort

Praktikværter er med til at udvide de unges mulighedshorisont ift. den branche de repræsenterer.

Måske har praktikken kun involveret 2 unge direkte, men de fremlægger deres oplevelse for deres kammerater efter praktikken og deler deres erfaringer.

Som praktikvært er man velkommen til at tage imod praktikanter flere gange, hvilket er anbefalelsesværdigt, da oplevelsen varierer fra gang til gang.

Friskt pust til arbejdspladsen

Praktikforløbet kan også være et friskt pust for praktikværten, der får friske øjne og kræfter ind på arbejdspladsen.

Og ligesom de unge får mulighed for at opleve sig selv i en ny kontekst ifm. en praktik, får medarbejdere på en arbejdsplads mulighed for selvsamme, når de i forbindelse med en praktik bliver repræsentanter for en arbejdskultur og formidlere af en specifik faglighed.

Styrk relationen til lokalsamfundet

Praktikværter får også mulighed for at blive mere synlige lokalt og pleje relationen til det lokale samfund.

Praktikværter i Unge i praksis er en del af et større lokalt samarbejde

Praktikforløbene i Unge i praksis er en del af et større sammenhængende forløb om arbejdsliv, hvor de unge sendes på en rejse fra det trygge klasselokale til erhvervsskolen og videre ud i praktik.

Uddannelsesvejledningen er tovholdere på projektet, men succesfulde praktikoplevelser kræver samarbejde mellem både grundskole, erhvervsskolen og praktikværterne


Nyheder

27-06-2022

Unge i praksis på U/Nord

Film: Unge i praksis Allerød på U/Nord. Hør de unge og deres underviser fortælle om oplevelsen, muligheder og færdigheder, der måske ikke altid værdsættes i skolen.03-04-2022

Presse: Et interessant voksenjob

Ser man bare på de sidste ti år, har Allerød ikke været i nærheden af at kunne leve op til den målsætning: Det er bare notorisk svært at få Allerøds ungdom til at vælge en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.


Læs flere nyheder


Hvad er min opgave som praktikvært?

Gode råd, når du skal tage imod praktikanter

Tag imod de(n) unge som en ny kollega:

Få praktikanterne til at føle sig velkommen, ved fx:

  • at en kontaktperson står klar til at modtage praktikanten første dag
  • at alle medarbejdere ved at praktikanten kommer, så også de kan tage godt imod den unge
  • at orientere den unge om mødetid, -sted, samt anden praktisk information såsom behov for praktisk tøj, madpakke osv. inden praktikken
  • at lægge et program for praktikdagene, der indeholder praktiske opgaver (se Inspiration til hvad praktikken kan indeholde herunder)
  • at behandle den unge med kollegial respekt. Vis interesse for den unge. Forvent det bedste og hjælp med at afkode arbejdspladsens omgangsformer m.m., hvor der er behov for det
Husk praktikværter er dobbeltagenter:

Som praktikvært repræsenterer du både en branche og arbejdsliv generelt.

Husk at den unge måske for allerførste gang befinder sig på en arbejdsplads.
Alt er som udgangspunkt nyt for den unge, der endnu ikke kender til arbejdskulturer, -miljø, brancher, fagsprog, hvad det vil sige at være en god kollega eller hvad det vil sige at have arbejdsglæde.

Så hvad er vigtigt at vide om jer specifikt og om arbejdsliv generelt?

Giv den unge personlig feedback på praktikforløbet:

Sæt tid af i slutningen af praktikken til et møde, hvor de unge får feedback på praktikforløbet.

Læg gerne mærke til de små succeser og være konkret.
Påpeg fx på hvordan en opgave er blevet løst, hvordan udviklingen har været i løbet af hele praktikken, hvordan en specifik situation er blevet tacklet, den unges indstilling osv.

Vær nysgerrig på input fra praktikanten

Giv plads til nysgerrighed og lad den gå begge veje.
Gensidig nysgerrighed gavner relationen og kan medvirke til at gøre praktikken til en god og lærerig oplevelse for både praktikant og praktikvært.

Hele formålet med praktikken er dybest set at stimulere de unges nysgerrighed på arbejdslivets muligheder og sammenhænge, men spørgsmål og input fra praktikanten kan potentielt også skabe ny indsigt den anden vej. Prøv fx at anskue praktikanten som repræsentant for et nyt syn på arbejdspladsen.


Nyheder

27-06-2022

Unge i praksis på U/Nord

Film: Unge i praksis Allerød på U/Nord. Hør de unge og deres underviser fortælle om oplevelsen, muligheder og færdigheder, der måske ikke altid værdsættes i skolen.03-04-2022

Presse: Et interessant voksenjob

Ser man bare på de sidste ti år, har Allerød ikke været i nærheden af at kunne leve op til den målsætning: Det er bare notorisk svært at få Allerøds ungdom til at vælge en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.


Læs flere nyheder