Hvordan?

Forældre kender deres børn bedst og kan bidrage til, at de får en god oplevelse

Uddannelsesvejledere har tilrettelagt et forløb, hvor de unge, inden de sendes ud på en ungdomsuddannelse og i en virksomhed, forberedes på hvad der venter og på at være nysgerrige. Alle de praktiske rammer har vejlederen styr på.

Forældre kan dog se, om deres barn er trygt og klar på den anderledes oplevelse, der venter.

Måske er alt i skønneste orden, måske er dit barn nervøs over at skulle af sted, måske skal rejseplanen tjekkes en ekstra gang, måske skal der stilles et uddybende spørgsmål til uddannelsesvejlederen eller måske er der behov for at dele en anekdote fra dengang du selv var i praktik? Det er typisk en oplevelse man husker i lang tid.

Formålet med Unge i praksis er, at de unge får konkrete oplevelser med uddannelse og job og øver sig på at være nysgerrige og reflektere over deres oplevelser.

Understøt nysgerrighed, hvis lejligheden byder sig

Enhver teenageforælder kan sikkert bekræfte, at det ikke altid er lige let at komme til at indgå i en åben og nysgerrig dialog med deres teenager.

Hvis din teenager er til at få i tale, kan du hjælpe dit barn med at reflektere over oplevelsen ved at selv at være åben og nysgerrig.

Det er faktisk svært for mange unge at sætte ord på, hvad de har oplevet, uden at ryge direkte til en konklusion, fx det var godt eller det var skidt, og når man når til konklusionen, risikerer samtalen og refleksionen at stoppe.

Vurderingen af om oplevelsen er ’dårlig’ eller ’god’, er i denne sammenhæng mindre vigtig. Det de unge skal træne, er at sætte ord på oplevelsen og at koble sig selv til den på en undersøgende måde. Det tager tid at lære, og vi ved, at det er godt at træne, mens man endnu ikke behøver at bekymre sig om at skulle vælge uddannelse.

Hvis en ung siger, ”det var kedeligt”, ”mærkeligt”, ”ikke noget for mig” er det mindst lige så interessant at være nysgerrig på, som hvis de siger, ”det var fedt”, ”spændende” eller ”lige mig”.

For hvad var det egentlig der var ”kedeligt” eller ”fedt”?

  • Var det de opgaver de lavede i virksomheden fx kedelige, fordi de ikke var blevet forstået eller var de fede, fordi der var mulighed for at arbejde kreativt?
  • Var det tempoet, der blev arbejdet i?
  • Var det for meget gruppearbejde – eller lige tilpas?
  • Eller var der måske foregået noget helt andet den dag, der gjorde hele dagen kedelig eller fed?

Find mere inspiration

Du har mulighed for at finde mere information, gode råd og strategier til forældre, der åbent vil tale uddannelse med deres børn i Samtaler om uddannelse.:


Nyheder

27-06-2022

Unge i praksis på U/Nord

Film: Unge i praksis Allerød på U/Nord. Hør de unge og deres underviser fortælle om oplevelsen, muligheder og færdigheder, der måske ikke altid værdsættes i skolen.03-04-2022

Presse: Et interessant voksenjob

Ser man bare på de sidste ti år, har Allerød ikke været i nærheden af at kunne leve op til den målsætning: Det er bare notorisk svært at få Allerøds ungdom til at vælge en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.


Læs flere nyheder


Hvad?

Oplevelser og aktiviteter

De unge kommer igennem en række oplevelser og aktiviteter, der skal udvide deres forståelse af, hvordan uddannelse kan hænge sammen med arbejdsliv og eventuelt det omgivende samfund. Aktiviteter og oplevelser tones efter den lokale kontekst, men består grundlæggende af 5 hovedelementer:

Forældre arrangement

Information til forældre og unge om Unge i praksis, samt udfordring: Er det fx muligt at gøre forældre klogere?

Kollektiv vejledning: Introduktion

Fælles overvejelser og øvelser i klassen om arbejdsliv, uddannelse og hvordan det hele hænger sammen?

Besøg på en erhvervs-uddannelse

Klassen udbygger deres viden om uddannelse og arbejdsliv med oplevelser på en ungdoms-uddannelse

 

Mini-praktik

Klassen kommer gruppevis i minipraktik. Læring om arbejdsliv på en lokal arbejdsplads

Kollektiv vejledning: Opfølgning

Fælles overvejelser og øvelser i klassen om arbejdsliv, uddannelse og hvordan det hele hænger sammen?

 

Samarbejde om forløbet

Forløbet er udviklet af den lokale uddannelsesvejledning, i samarbejde med lokale ungdomsuddannelser og virksomheder, og gennemføres i tæt samarbejde med elevernes lærere i grundskolen. Dit barn følges således tæt af voksne, der kender ham/hende og de lokale forhold. Lokale praktikværter åbner dørene for, at de unge kan få et unikt indblik i en virkelig arbejdsdag og i en kort periode ’stå på egne ben’. Sammenlagt varer forløbet godt en uge, dog med mindre variationer lokalt. Dette giver mulighed for at gå i dybden med emnet uddannelse og job og for at give de unge en masse praktiske erfaringer og oplevelser med at lære i praksis.


Nyheder

27-06-2022

Unge i praksis på U/Nord

Film: Unge i praksis Allerød på U/Nord. Hør de unge og deres underviser fortælle om oplevelsen, muligheder og færdigheder, der måske ikke altid værdsættes i skolen.03-04-2022

Presse: Et interessant voksenjob

Ser man bare på de sidste ti år, har Allerød ikke været i nærheden af at kunne leve op til den målsætning: Det er bare notorisk svært at få Allerøds ungdom til at vælge en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.


Læs flere nyheder


Hvorfor?

Vi mener, at unge får mest ud af at lære om uddannelse og arbejdsliv ved at opleve det. Derfor kan alle unge, der deltager i Unge i Praksis, se frem til:

  • at få mulighed for at udfordre sig selv uden for skolens vante rammer
  • at opleve nye fag og uddannelsesmiljøer på en ungdomsuddannelse
  • at få indsigt i arbejdsliv ved at møde fagfolk på en lokal arbejdsplads
  • at blive inspireret til nysgerrighed

De unge skal lære at være nysgerrige

Nysgerrige på hvordan uddannelses- og arbejdsliv kan hænge sammen. Nysgerrige på hvordan en branche hænger sammen med det omgivende samfund. Nysgerrige på hvad de selv kan og hvordan, det de kan, kan komme i spil på forskellige måder i forskellige uddannelser og forskellige jobs. Nysgerrige på hvilke muligheder der er. Unge i Praksis sætter fokus på brancher, der repræsenterer erhvervsuddannelser, men læringen og nysgerrigheden kan overføres til alle brancher.

Vi hjælper med glæde de unge i gang med læring og nysgerrighed om uddannelse, job og egne kompetencer, fordi vi mener det generelt er vigtigt. Også i 7. klasse, hvor der stadig er god tid til at være nysgerrig, prøve sig selv af og lære noget om, hvordan verden hænger sammen, uden at skulle bekymre sig om, at man engang selv skal vælge en uddannelse.

Alle forældre opfordres og inviteres til at være nysgerrige og lære sammen med deres børn.

Se inspiration til hvordan her på siden.

Tilbage til forældreside


Nyheder

27-06-2022

Unge i praksis på U/Nord

Film: Unge i praksis Allerød på U/Nord. Hør de unge og deres underviser fortælle om oplevelsen, muligheder og færdigheder, der måske ikke altid værdsættes i skolen.03-04-2022

Presse: Et interessant voksenjob

Ser man bare på de sidste ti år, har Allerød ikke været i nærheden af at kunne leve op til den målsætning: Det er bare notorisk svært at få Allerøds ungdom til at vælge en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.


Læs flere nyheder