Nyheder

27-03-2019
Dygtige unge skal vælge EUD virksomheder.

Din virksomhed kan bidrage til at dygtige unge kan se erhvervsuddannelser som en attraktiv karrierevej. Se hvordan.


20-03-2019
På opdagelsesrejse i virkeligheden

Ideerne var mange og humøret højt, da tre UU centre, brancheorganisationer, virksomheder og erhvervsuddannelser mødtes til Kick off dag for projekt Unge i praksis – Øst.Unge skal have mulighed for at se, høre og mærke faget og det faglærte arbejdsliv og relatere det til eget liv og egne fremtidsønsker.

“Unge i praksis” har som overordnet målsætning at bidrage til at flere dygtige unge vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen; at EUD fremstår som et attraktivt uddannelsesvalg for en målgruppe, der ellers er meget tilbøjelig til at vælge gymnasial uddannelse.

“Unge i praksis” vil helt konkret understøtte uddannelsesparate, men uafklarede unges valg ved at udvikle nye metoder og materialer til den kollektive vejledning. Det forventes, at op mod 40.500 elever i 7. klasse deltager i den kollektive vejledning om erhvervsuddannelser, heraf deltager 4.050 elever og deres forældre i vejledningsforløbet.

I projektet foretages en registrering af de unges uddannelsesønsker før og efter forløbet, for at kunne måle på, om der er sket ændringer i de unges uddannelsesønsker efter forløbet.

Desuden vil der blive evalueret på:

  • Hvorvidt de unge og deres forældre oplever, at forløbet har givet dem øget og bedre indblik i uddannelses- og jobmulighederne i de medvirkende brancher.
  • Hvorvidt de føler sig mere afklarede i forhold til uddannelsesvalget end inden deltagelse i forløbet.
  • Hvorvidt et eventuelt fravalg af erhvervsuddannelser er kvalificeret i stedet for baseret på manglende viden.
  • Hvorvidt de unge under forløbet oplever at være blevet udfordret i deres uddannelsesvalg, dvs. at de til trods for evt. fravalg af erhvervsuddannelsen seriøst har reflekteret og/eller overvejet at vælge en erhvervsuddannelse
  • Hvorvidt forløbet har påvirket elevernes kendskab til og eventuelt lyst til at vælge en erhvervsuddannelse generelt

Læs mere om projektet


Med støtte fra